• banner sub 1
  • banner sub 2
  • banner sub 3
  • banner sub 4

Hours

Kitchen Hours:

Sunday: 11am – 8pm

Monday thru Thursday: 10am – 10pm

Fri & Sat 10am-12am

 

Creekside Sports Bar & Grille

Sunday thru Thursday: 10am – 12midnight

Friday & Saturday: 10am – 2am

 

Golf Course – Open until dark

Open Mon-Fri: 7am

Open Sat & Sun: 7am